• ทำความสะอาดภาชนะต่างๆในครัว
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Aug-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า สามารถเสริฟอาหาร เครื่องดื่ม
 • ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปี
 • พูดภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ภาษาอื่นๆ
 • มีความคิดเป็นระบบ + service mind

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถช่วยงานอื่นๆกับผู้ร่วมงานได้
 • ยอมรับฟังคำสั่ง และปฎิบัติตามได้เป็นอย่างดี

21-Aug-17

 

Applied
 • มีทักษะในการแต่งหน้าอาหารแบบ fusion
 • ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ยอมรับฟังคำสั่ง และปฎิบัติตามได้เป็นอย่างดี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.