• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อซื้อแร่ยิปซั่ม
  • สามารถใช้ Internet และ Microsoft Office ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

13-Aug-17

 

Applied
  • กำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค
  • ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  • รับเรื่องร้องเรียนลูกบ้าน

13-Aug-17

 

Applied
  • การศึกษาระดับประถมหรือมัธยมศึกษาขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ดูแล ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.