• รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสื่อสำหรับการตลาด
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Online Marketing 1 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEO

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.