• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)
  • เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • >27 years old
  • Bachelor's degree in Mechanical, Electrical
  • Experience in HVAC (ระบบปรับอากาศ)

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?