• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านการขาย
  • มีประสบการณ์การขายในธุรกิจสื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Online Marketing, Digital Marketing,
  • Marketing Manager, Marketing Communication
  • Strategic Thinking Online Business

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?