• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปริญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.