• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้า Online
 • งานขาย
 • ทำงานอยู่บ้าน

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า
 • .net,Angular,Angular Developer,Front
 • Frontend Developer

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL,Oracle
 • Can work as a team

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in develope Web Applicatio
 • C#.NET or .NET Framework, Oracle Database
 • analytical and quantitative skills

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?