• มีประสบการณ์ในธุรกิจ "อสังหาริมทรัพย์"
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานขาย หรือการบริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักในการขาย มีทัศนคติทีดี

17-Jan-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างอาคารสูง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

16-Jan-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถวางแผนงานบัญชี ภาษีอากรได้

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการภาพรวมและควบคุมดูแล
 • บริหารสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบก่อสร้าง
 • บริหารแผนงาน ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม

15-Jan-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • degree or higher in Civil Engineering
 • 7 years experience in detailed Engineering
 • Good command in English and computer literacy

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied