• เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมตัวแทน

16-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?