• หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.