• จัดทำเอกสารต่าง ๆ การเงิน รายรับ-รายจ่าย
  • สรุปยอดขายประจำเดือน
  • ออกใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
  • ขายและแนะนำสินค้า กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นสตรี
  • ปวช., ปวส. ทุกสาขา
  • ดูแลความเรียบร้อยของสาขา

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.