• สามารถใช้โปรแกรมลงโฆษณาได้ (FB Ads, Google Ads)
  • มีความรู้ด้านการทำ Media Strategy
  • รู้และสามารถติดตั้ง Tracking สำหรับวัดผลได้

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลสื่อ Social Media ของลูกค้า
  • สนใจเทรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน วิเคราะห์ได้
  • วางแผนการใช้ Social Media ได้อย่างเหมาะสม

15-Oct-19

 

Applied
  • ใช้ Photoshop และ illustrator ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และนำเทรนด์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Tools ต่าง ๆ ในการออกแบบ

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?