• ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการในสายงานวิศวกรรม
  • พัฒนาธุรกิจ และการตลาด
  • มีทักษะการวางแผน และการคิดเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ

01-Apr-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมี
  • innovation, IOT, ระบบประปา
  • มีทักษะการวางแผน และความเป็นผู้นำ

31-Mar-20

 

Applied
  • วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน Microprocessor (MCN), PCB
  • ใกล้ BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร

31-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?