• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมี
 • innovation, IOT, ระบบประปา
 • มีทักษะการวางแผน และความเป็นผู้นำ

21 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้าน Microprocessor (MCN), PCB
 • ใกล้ BTS หมอชิต / MRT สวนจตุจักร

21 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการในสายงานวิศวกรรม
 • พัฒนาธุรกิจ และการตลาด
 • มีทักษะการวางแผน และการคิดเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ

25-Mar-20

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร โต้ตอบ และแก้ปัญหาได้ดี
 • ทักษะการขาย การตลาด
 • ระบบ Water and Waste,Water Treatment,Recycle Water

18-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?