• บริหารการขายและการตลาดเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
  • ชาย อายุ 22 – 32 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย

16-Aug-17

 

Applied
  • ปวส. / ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ /สาขาการวัดคุม
  • ชาย อายุ 23-30 ปี
  • สอบเทียมเครื่องมือ ตรวจซ่อมเครื่องมือ

16-Aug-17

 

Applied
  • บริหารการขายและการตลาดเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
  • ชาย อายุ 22 – 32 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.