• วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?