• อายุ 30 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหาร

26-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายระบบต่างๆในอาคาร
 • Access Control, Building Automation System (BAS),

25-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุกิจ สาขา การจัดการทั่วไป
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

25-Sep-17

 

Applied
 • Good programming knowledge in VB6, VB.net.
 • Experience in SQL Server2000+, MySQL.
 • Strong knowledge of OOP concepts.

25-Sep-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหาร

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.