• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้าน Business Planning 3-4 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

25-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of experience
 • Monitor and maintain company group network
 • Good teamwork, problem solving

17-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายและออกแบบระบบ CCTV
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

17-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?