• จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การซื้อสินค้าเทคโนโลยี
 • ประเมินราคางาน และถอดแบบงานระบบ Security

15-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1- 3 ปี
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

14-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ในระดับดี
 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Architect, Civil
 • 10 years experiences in building construction
 • Intermediate capability level in project

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?