• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • Access Control, Building Automation System (BAS)
  • สามารถวางแผงธุรกิจของงานระบบต่างๆในอาคาร

13-Jul-18

THB30k - 70k /month

Applied
  • บริหารโครงการ วางแผนและควบคุมงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ทางด้านการบริหารจัดการ

13-Jul-18

THB25k - 45k /month

Applied
  • ตรวจสอบรายการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?