• ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง

17-May-18

THB20k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.