• ดูแลงานด้านสรรหาบุคคล
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ IT ของบริษัท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 32 ปีขึ้นไป เท่านั้น

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบสรุปงานใบตัดกะของเด็กปั็มแก๊ส
 • ทำภาษีขายทั้ง 6ปั้ม
 • ตัดสต๊อกสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมรถยนต์บรรทุกอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูกล้องวงจรแต่ละหน่วยงาน
 • วุฒิปวช-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ IT ของบริษัท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • อายุ 32 ปีขึ้นไป เท่านั้น

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท (เนติบัณฑิต)
 • ร่างตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ร่างคำฟ้อง

15-Aug-17

 

Applied
 • ขายสินค้าเสนอให้กับลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว เติมด้วยแก๊ส LPG หรือน้ำมัน

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

15-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งเอกสารตามกรุงเทพและปริมลฑล
 • อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งจะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมเดินสายรถ / จัดส่งรถ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสานงานกับ Sale
 • รวบรวมจัดเก็บเอกสารใบคัดต่างที่เป็นลูกค้ารายใหม่

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.