• หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ความท้าทายในการเรียนรู้
  • องค์กรที่มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • บทบาทนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ

20-Jul-18

 

Applied
  • Management reporting, financial analysis
  • month-end, year-end closing
  • CPA license is a plus

13-Jul-18

 

Applied
  • Corporate Communications
  • Drive/Manage/control – Community Projects
  • Excellence of writing and speaking English.

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?