• ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of CRM platforms, campaign management, a
 • Experience in Adobe Analytics / Adobe Campaign is
 • SQL, SAS, R, Python

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant
 • Assisting Wealth Banking RMs in product
 • Assist client to make correct investment strategy

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

30-Mar-20

Base salary + high commission

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in banking
 • Knowledge in Treasury products
 • Good command of English

30-Mar-20

 

Applied
 • Sign-off UAT when exit criteria are met
 • Cash Management System Support
 • Loans operations System Support

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • Build customer’s wealth
 • Offer professional financial advice
 • Financial strategies plan or investment plan

30-Mar-20

 

Applied
 • 2-5 years of experience in the financial industry
 • CFA, FRM, PRM would be advantage
 • Prior experienced in “Murex” project implementat

30-Mar-20

 

Applied
 • Underwriting and account management policies
 • Portfolio analyses and credit performance forecast
 • Developing, testing, and optimizing credit policie

30-Mar-20

 

Applied
 • Experience in Property Valuation
 • Leadership and staff development
 • English and Computer proficiency

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

26-Mar-20

 

Applied
 • Loan Preventive
 • customer portfolio management
 • Monitor and handle the overdue customer aging15-30

25-Mar-20

 

Applied
 • communication
 • At least 8 years of relevant work experience
 • Masters’ degree in public relations, business

18-Mar-20

 

Applied
 • System Custodian
 • Cash Management System Support
 • Loans operations System Support

18-Mar-20

 

Applied