• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแล PC
  • ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคล

17-Sep-18

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?