• ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
  • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา และอื่นๆ
  • ติดต่อนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายและสร้างสัมพันธ์

17-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
  • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
  • ประสานงานการจัดส่ง

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.