• ชอบความท้าทาย
  • ขยัน
  • มีความรับผิดชอบสูง

01-Apr-20

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • เคยใช้โปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 - 45 ปี

18-Mar-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?