• มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากล
  • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

19-Jan-18

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.