• ทำความสะอาดห้องพัก
  • ทำความสะอาดส่วนกลาง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

21-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลคนแก่เพศหญิง วัย 90 ปีในบ้าน
  • คนแก่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สามารถสื่อสารได้
  • รับประทานอาหารได้ปกติ

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.