• วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย
  • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.