• วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย
  • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?