• จบปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบริหารและบัญชี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการคนและงาน

25-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.