• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

12-Jul-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบริหารและบัญชี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการคนและงาน

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?