• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานขายสื่อโฆษณาจะได้รับการพิจารณา
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะการเจรจาโน้มน้าว มั่นใจในตนเอง

13-Feb-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
  • ประสบการณ์ในงานขายสื่อโฆษณา 5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

13-Feb-19

THB45k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?