• ใช้โปรแกรมพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเช่น AutoCAD
  • ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมระบบระบายน้ำ/สิ่งแวดล้อม
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.