• สรรหาว่าจ้าง ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีประสบการด้านการสรรหาว่าจ้าง ประมาณ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

17-Jul-18

 

Applied
 • Job Location รามคำแหง 21
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

17-Jul-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Job Location ฉะเชิงเทรา
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

17-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองประสานงาน

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jul-18

 

Applied