• ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ดูแลฐานลูกเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ติดตามและประเมินผลความต้องการของลูกค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • ติดตามและประเมินผลความต้องการของลูกค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการในการเช่าหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองประสานงาน

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร ประสานงาน ภายใน หน่วยงาน
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีประสบการด้านการสรรหาว่าจ้าง ประมาณ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

21-May-18

 

Applied
 • มีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลคลังสินค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ตรวจเช็ครับ สินค้าเข้า - ออก ให้ถูกต้อง

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและปฏิบัติงานติดตั้ง แก้ไขงานซอฟท์แวร์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

21-May-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองประสานงาน

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานเกี่ยวกับ บัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

21-May-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

21-May-18

 

Applied
 • Job Location รามคำแหง 21
 • มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

21-May-18

 

Applied
 • Job Location ฉะเชิงเทรา
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.