• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ถอดแบบปริมาณงาน และจัดทำ BOQ List ควบคุมงาน
  • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

23-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • sales representative
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการต่อรอง

23-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?