• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ประปา
  • ถอดแบบปริมาณงาน และจัดทำ BOQ List ควบคุมงาน
  • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.