• ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • ประสบการณ์ 2-4 ปี ขึ้นไป

22-May-18

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคล
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Internet

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.