• ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาการบริหารงานบุคคล
  • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาสินค้าตั้งแต่ 1 ปี

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?