• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารด้านค้าส่ง
 • สามารถทำงานในวันหยุดได้

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารด้านส่วนจัดแสดงสินค้า
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?