• สถานที่ปฎิบัติงาน ทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ นครราชสีมา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานห้องอาหารไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?