• สามารถพิจารณารับประกันภัยได้
  • ประสบการณ์ในด้านการรับประกันภัยทางทะเล 1-2 ปี
  • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?