• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager
 • Scrum Master
 • PMO

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • AI
 • Machine Learning
 • Python, Scala

21 hours ago

 

Applied
 • Product Owner
 • Product Manager
 • Agile

21 hours ago

 

Applied
 • Consultant
 • Data Analytics
 • Machine Learning

15-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecom Engineering.
 • Able to tackle issues and problems in logical step
 • Understanding or training in RF planning

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Data Analytics
 • Machine Learning
 • Data Visualization

15-Feb-19

 

Applied
 • Presale/ICT/Business Consultant in Telecom
 • ICT Business Solution
 • Business Consultant

15-Feb-19

Base salary + high commission

Applied
 • Experience coordinating large-scale events
 • Familiarity with event registration software
 • Good in English communication is a must

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • safety
 • audit
 • health

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Oracle, MySQL, Mongo, Elasticsearch, Redis
 • IT, Computer Science, Computer Engineering
 • CI/CD infrastructure

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • UML Design/SRS/HLD
 • .NET technologies
 • Computer Engineering, Computer Sciences

15-Feb-19

 

Applied
 • Web Developer
 • .NET technologies, SOAP webservices
 • JAVA, JBOSS, PL-SQL.

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • MIS Project, MIS
 • software implementation
 • business requirement, analysis

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Billing System, MIS
 • customer care & billing software
 • Business Analyst

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • GO, NodeJS, Java
 • SQL, Oracle, MySQL, PostgressSQL
 • QA, Production, Developer

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • JAVA Developer
 • 0 - 8 years experienced
 • Welcome new graduated

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • .NET Developer
 • 0 - 2 years experienced
 • Welcome new graduated

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s degree in any field
 • Good communication in English is a must
 • Fresh graduate are welcome

15-Feb-19

 

Applied
 • Data Quality Monitoring and Reporting
 • Data Quality Strategy and Standards
 • Domain support

15-Feb-19

 

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh Graduated are welcome
 • Management Trainee

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience in marketing field
 • Excellent copywriting skills and experience
 • Experienced in creating Press/Media Releases

15-Feb-19

 

Applied
 • Brand Manager or Marketing Strategy background
 • Ability to think strategically
 • Good command both Thai and English

15-Feb-19

 

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

15-Feb-19

 

Applied
 • รักงานขายและงานบริการ
 • จบ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้าน SI/Telecom ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

14-Feb-19

 

Applied
 • Understand the competitive landscape
 • Manage, support, develop sales tools
 • Analyze the sales performance, conduct the market

14-Feb-19

 

Applied
 • Develop competitive pricing & value proposition
 • Manage and calculating all feasibility for product
 • Increase content sales volume on either box or App

14-Feb-19

 

Applied
 • Development of a quality assurance strategy
 • 15 years of Quality Assurance experience.
 • experience with automated testing tool

14-Feb-19

 

Applied
 • Senior software tester
 • minimum 3 years experience
 • Urgently required

14-Feb-19

 

Applied
 • IT Project Manager
 • 5 years minimum exp
 • Exp in Tel-co is preferred

14-Feb-19

 

Applied
 • 3-8 years with IT infrastructure support.
 • Strong knowledge of various system platforms.
 • Strong knowledge of various scripts.

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Application monitoring and performance tuning
 • Identify and follow up incident
 • Analyse root cause and provide solution

14-Feb-19

 

Applied
 • Lead initial analysis to identify and categorized
 • Bachelor degree/ above Engineering, CyberSecurity
 • 1 – 3 years’ experience working with cybersecurity

14-Feb-19

 

Applied
 • JAVA Developer
 • 0 - 8 years experienced
 • Welcome new graduated

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineer
 • Strong experience in web technologies
 • Experience with software development life cycle

14-Feb-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Secretary to Management level
 • At lease 5 years experience in Executive Secretary
 • Excellence in English

14-Feb-19

 

Applied
 • Experience with Unix / Linux System
 • Experience in Web Technology
 • Strong knowledge in Shell Script

14-Feb-19

 

Applied
 • Scrum Master - Tech BU
 • TDG: The Ultimate Digital Enabler
 • Awesome work environment!

14-Feb-19

 

Applied
 • PMO - Technology Business Unit
 • Implementing established policies
 • oversees the full project management life cycle

14-Feb-19

 

Applied
 • Linux and/or Windows System administration
 • Life cycle management the private/public cloud
 • VMware (vCenter, vSphere), Openshift or docker

14-Feb-19

 

Applied
 • Product Operations/MIS
 • Generate, analyze, and present reports
 • Uni Degree in Information Management, BBA

14-Feb-19

 

Applied
 • Solid recruitment working background in IT
 • Self-management skill and can work independently
 • Good in English communication

14-Feb-19

 

Applied
 • Manage digital service active user & transaction
 • Research & develop marketing strategy, campaign
 • Analyze data and monitor campaign performance

14-Feb-19

 

Applied
 • ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive
 • เข้าใจ Business Requirement ของ Commission
 • BA. in Business Administration, Finance

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive
 • เข้าใจ Business Requirement ของ Commission
 • BA. in Business Administration, Finance

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Manages company social media channels
 • Manage social media calendar and campaigns
 • Track and monitor performance social engagement

14-Feb-19

 

Applied
 • English Content Editor
 • Remarkable working environment and career path
 • Creativity, Tech-Savvy, Eng Fluency

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied