• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รายได้ดี

1 hour ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree in IT, ICT, Business Computer or
 • experience in ICT solution sales or Telecom busine
 • experience to Corporate customers in SI/ Telco op

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing
 • 1-3 years of experience in business development
 • Quantitative and analytical experience in content

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Sciences,Information Technology
 • At least 3 years of Platform, DevOps or related
 • Experience with Ansible, Terraform

9 hours ago

 

Applied
 • 3-7 years of experience in Marketing / content
 • Experience with word press, Google analytics
 • Time management skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Marketing, Business Administration, Communication
 • 1-3 years experience in online community
 • Skilled writer / communicator

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Business Administration ,Communication
 • 3-7 years or more of experiences
 • Keep up with the latest in the fast-changing PR

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Business Administration
 • 1-3 years or more of experience in community
 • Passion for technology, media, music, pop-culture

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Communication Arts , Jourisium and MassCom
 • 3-7 years of - Managing productions as a producer
 • Strong proficiency in substantive editing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, Business Administration, Communication
 • Generate social media partnership marketing
 • Strong desire to learn and grow the brand

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Generate artist and artist community marketing
 • 3-7 years or more of experience in community
 • Experience with marketing and promoting content

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Administration, Industrial Engineering
 • 1-3 years continuous process improvement
 • Develop a short to mid-range plan

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-7 years of experience in Marketing /content
 • Understanding of the digital marketing
 • Experience in configuring and using Google Tag

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-7 years experience in business experience
 • Experience in data analytics
 • Experience Project Management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years of experience in Marketing
 • Experience creating content with online
 • Experience with wordpress

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Social Media Strategy
 • Brand Campaign
 • Social Media Marketing

22 hours ago

 

Applied
 • Media
 • Advertising Agncy Firm
 • Brand and Communication

22 hours ago

 

Applied
 • Product Analysis
 • Product Development
 • Product Manager

21-Sep-20

 

Applied
 • รถไฟฟ้าความเร็วสุง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 - 10 ปี
 • งานระบบรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูง

21-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • call center application systems
 • IVR Development
 • Genesys Contact cente

21-Sep-20

 

Applied
 • Genesys Contact Center
 • Solution Architect
 • Contact Center

21-Sep-20

 

Applied
 • 3-8 years with IT infrastructure support.
 • Strong knowledge of various system platforms.
 • Strong knowledge of various scripts.

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Product Launch
 • Marketing Plan
 • Sell - In / Sell - Out

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Product Owner
 • Solution development
 • Prioritize product features.

18-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Marketing, Digital Marketing
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้น
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

18-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • มีประสบการณ์ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ 2-5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Sciences, IT, Computer Software
 • Knowledge of audio and video production tools
 • Understanding of LAN/WAN hardware and software

18-Sep-20

 

Applied
 • Delivering 5 stars services to executive club
 • Bachelor’s degree and above, in Hotel Management
 • At least 5 years of experience in Hotel Management

18-Sep-20

 

Applied
 • Full Stack Developer
 • Develop web applications or technical solutions
 • 2-5 years of experience in software development

18-Sep-20

 

Applied
 • IT Sales
 • Key Account Management
 • Customer Relation

18-Sep-20

 

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Experience minimum 3 Years
 • Linux Software: VMware , Hyper-V,Oracle VM

17-Sep-20

 

Applied
 • 3-5 years of experience in business development
 • High degree of quantitative
 • Self-motivation, high-energy, tenacity

17-Sep-20

 

Applied
 • regulatory affairs management for Infrastructure
 • Compliance
 • government; regulator policy

17-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor degree in computer related
 • 5 years experience working in IT support
 • Knowledge in ITIL/ISO

17-Sep-20

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รายได้ดี

16-Sep-20

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รายได้ดี

16-Sep-20

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree in IT, ICT, Business Computer or
 • experience in ICT solution sales or Telecom busine
 • experience to Corporate customers in SI/ Telco op

16-Sep-20

 

Applied
 • 3 or more years of experience in Business Analyst
 • Work as business analysis
 • Knowledge of architect and process

16-Sep-20

 

Applied
 • Scrum Master
 • software development and web technologies developm
 • Agile practices

16-Sep-20

 

Applied
 • UX
 • UI
 • front end programming

16-Sep-20

 

Applied
 • Product Marketing
 • Customer Tools
 • Go to Marketing Plan

16-Sep-20

 

Applied
 • Product Analysis
 • Database Software
 • Industry Trend

16-Sep-20

 

Applied
 • FullStack
 • JavaScript
 • Development Lead

16-Sep-20

 

Applied
 • Solution Architect
 • Software Development
 • developing and execution plan

16-Sep-20

 

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

15-Sep-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Manager
 • ประสบการณ์งานขาย
 • ประสบการณ์บริหารทีม

15-Sep-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied