• การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ทำงาน: 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม
  • เงินเดือน: Negotiable

24-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?