• วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

25-May-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์จดและสรุปบันทึกการประชุม และประสานงาน
  • มีความรู้ในการจัดทำนโยบายการดำเนินงาน

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.