• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องจักร และไฟฟ้า

22-May-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องจักร และไฟฟ้า

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.