• ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารจัดการ

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Pipeline Construction for Energy and Petrochemical
  • Process Plant Construction
  • Project Development and Investment

16-Jul-18

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?