• ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกบัญชี
  • เกรดเฉลี่ย GPA 2.5 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 35-45 ปี เพศชาย
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?