• ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

2 hours ago

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.