• พัฒนาฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ SOLUTION
  • ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีด้วยการได้พัฒนารอบด้าน
  • โอกาสในการได้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

18-Mar-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบ SOLUTION
  • ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีด้วยการได้พัฒนารอบด้าน
  • โอกาสในการได้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

18-Mar-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • ทำการตลาดด้านระบบ HARDWARE และ SOFTWARE
  • ได้ความรู้และประสบการณ์ด้วยการได้ทำการตลาดรอบด้าน
  • โอกาสในการได้เติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท

18-Mar-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?