• มีความรู้เกี่ยวกับ Motor Insurance
  • รับผิดชอบเป้าขาย และมุ่งมั่นในการทำงาน
  • มีประสบการณ์งานขายทางโทรศัพท์

18-Mar-19

Base salary + high commission

Applied
  • Verbal and written communication (Thai & English)
  • Knowledge about insurance and reinsurance
  • Strong analytical and numerical skills

18-Mar-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Good interpersonal skills, able to build strong
  • Understanding about Insurance, Risk and Reinsuranc
  • Verbal and written communication (Thai & English)

18-Mar-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?