• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Recruitment and Selection
 • ฝึกอบรม(Training)

18-Sep-19

 

Applied
 • Programmer C#/.NET, VB, ASP (3)
 • Programmer PHP/MySQL, Android (5)
 • Application Support (2)

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Corporate Communications
 • Corporate Communications
 • Communications

17-Sep-19

 

Applied
 • Legal
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายส่วนคดี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำหมายส่วนนิติกรรมและสัญญา

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?