• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • Recruitment and Selection
  • ฝึกอบรม(Training)

17-Oct-19

 

Applied
  • Programmer C#/.NET, VB, ASP (3)
  • Programmer PHP/MySQL, Android (5)
  • Application Support (2)

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?