• ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ

21-Mar-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • บริหารค่าตอบแทน (Payroll)
  • ฝึกอบรม (Training)
  • สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

21-Mar-19

 

Applied
  • Programmer C#/.NET, VB, ASP (3)
  • Programmer PHP/MySQL, Android (2)
  • Application Support (2)

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?