• ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Flexible packaging
  • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
  • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายภาคอุสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำแผนการขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

1 hour ago

 

Applied
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงงานอย่างน้อย 7 ปี
  • มีความรู้ด้านการผลิตฟิล์มพลาสติก จะพิจารณาพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?