• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปว.ส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

21-May-18

 

Applied
 • มีึความรู้เรื่องของมาตรฐานทางการบัญชีและภาษีอากร
 • มีประสบการในการวางระบบบัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และเสนองาน

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • -

21-May-18

 

Applied
 • งานบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านบุคคลพิจารณาพิเศษ
 • ทำงานในจังหวัดพิษณุโลก

18-May-18

 

Applied
 • งานบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจรถเช่าพิจารณาพิเศษ
 • ทำงานในจังหวัดพิษณุโลก

18-May-18

 

Applied
 • งานบัญชี
 • ทำงานในจังหวัดพิษณุโลก
 • มีประสบการบัญชีลูกหนี้

18-May-18

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ่ 3 ปี
 • ปฏิบัติงานจังหวัดพิษณุโลก

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.