• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-May-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Finance & Banking, Economics
  • Good communication and presentation skills
  • Computer literacy in MS Office

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.